Stord Engineering

Prosjektleiing og tverrfaglege tenester
Stord Engineering er eit konsulent-firma med kontor på Stord.
Me leverer tenester til olje- og gassindustrien på verdsbasis, både på land og offshore.
Personalet vårt er dyktige, med lang erfaring innan olje og gass / petrokjemikalier og aluminiumfabrikker verda over.
Kontakt oss

VVS

— din ekspert for alt innan VVS

JETS

— toalettkomfort - slik du vil ha det på hytta
Sjå jetshytte.no for info  →

Solfangere & varmepumper

— framtidsretta løysingar for din heim
Stord Engineering AS
Djupamyro 3a
5412 Stord
Org.nr.: 977 568 714
Tlf Atle Urdal: 915 98 278
Tlf Lasse Urdal: 483 98 810
E-post: post@stord-engineering.no
Nettstad levert av